Op de hoogte

Op deze site houden wij u graag op de hoogte van de plannen voor de herontwikkeling  van de Roomskatholieke Kerk te Joppe, 'de Joppekerk'. Deze kerk zal in  de komende jaren onttrokken worden aan de eredienst en worden verkocht. Dat leidde tot de oprichting van een lokale initiatiefgroep die de kerk voor de lokale gemeenschap open wil houden. Deelnemers aan de Initiatiefgroep zijn: Geert op het Veld, Paul Wijnands, Peter Wolbert, Joop Reintjes, Harry van 't Hof en Hein Abeln. Inmiddels heeft de Initiatiefgroep de Stichting Joppekerk opgericht. Met Joop Reintjes als voorzitter, Peter Wolbert als penningmeester en Hein Abeln als secretaris.

Deze site wordt regelmatig met actuele informatie aangevuld (bijgewerkt tot en met eind juni 2024). Die informatie kunt u deze op deze site bij het kopje Stand van zaken en vaak ook via de site van de lokale gemeenschap vinden.  

Filmpjes vindt u hier op onze Facebook-pagina.

Wij wijzen u ook graag op de Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe. Via giften aan deze Stichting kunt u de ontwikkeling ondersteunen. Zie het recente schrijven hieronder. De stichting heeft een ANBI-status.

Wilt u uw gegevens ook achter laten via het Contact-formulier op deze site als u dat nog niet eerder gedaan heeft en op de hoogte gehouden wil worden en/of wil bijdragen?

Alvast dank, de Stichting Joppekerk.

 

Steun de Stichting Vrienden van de R-K kerk te Joppe!

Hieronder het recente rondschrijven van de stichting. Via deze stichting kunt u het behoud van de Joppekerk ondersteunen.

 

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK TE JOPPE

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Januari 2023,

Geachte Heer/Mevrouw,

Wilt u de Joppekerk ook graag behouden voor de lokale gemeenschap? En die lokale toekomst ondersteunen? Dan is uw gift/bijdrage aan de Stichting Vrienden van de R-K Kerk te Joppe op de juiste plek en van harte welkom. In deze brief geven wij u graag nadere informatie.

De Stichting is in 2015 opgericht met als doel: de bevordering van de instandhouding van de Joppekerk en haar activiteiten voor de lokale gemeenschap. Dankzij de vele gulle giften hebben wij al veel bijdragen kunnen leveren aan het behoud van de Joppekerk. Zoals de vernieuwing van de aandrijving van de kerkklokken, de uitgave van het boek over 150 jaar kerk in Joppe, de realisatie van het prachtige bronsplastiek in het kerkportaal, de multimedia-installatie in de kerk en de recente verharding van de paden op het kerkhof.

Nu de kerk in 2025 aan de eredienst onttrokken wordt en de parochie de kerk wil verkopen hebben wij, in het belang van het behoud van de kerk voor de lokale gemeenschap, ook een notarieel onderzoek laten uitvoeren naar de voorwaarden van de oorspronkelijke schenking en het eigendom. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij het initiatief voor het herontwikkelen van de kerk tot hotel-restaurant met als doel het behoud van het priesterkoor voor de lokale gemeenschap (www.joppekerk.nl)

De haalbaarheid van dat nieuwe initiatief willen ook wij met uw giften en bijdragen ondersteunen. Daarom doen wij u een beroep op u en wijzen wij u op de mogelijkheid om dit op fiscaalvriendelijke wijze, door middel van een donatie of periodieke gift, te doen. Vanwege de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die de Vriendenstichting van de Belastingdienst verleend heeft gekregen, is een dergelijke donatie of gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Uw donatie kunt u doen door overmaking op bankrekening NL17 RABO 0306 4737 71 ten name van Stichting Vrienden van de Joppekerk. Indien u een periodieke gift wilt doen (minimaal 5 jaar achter elkaar of zoveel korter als u eerder overlijdt), verzoeken wij u dat aan het secretariaat van de Vriendenstichting kenbaar te maken. Wij sturen u dan een daartoe bestemd door u te ondertekenen standaardformulier dat voor de aftrek in eens van de belastingen vereist is.

Alvast veel dank voor uw aandacht en steun voor de toekomst van de Joppekerk voor de lokale gemeenschap.

Met hartelijke groet,

Paul Wijnands, voorzitter; Henk Brandjes, secretaris; Hein Abeln, penningmeester

 

Secretariaat: Boerkamp 19, 7245 BM Laren (Gld). Telefoon: 0573-400989

E-mail: h.brandjes@kpnmail.nl

Website: www.stichtingvriendenvanderooms-katholiekekerktejoppe.nl

IBAN: NL17 RABO 0306 4737 71

Media

U kunt ons voor filmpjes ook vinden op Facebook

Joppekerk.nl