Stand van zaken begin november

Inmiddels hebben wij de keuze voor een stevige en brede voorkeurscombinatie gemaakt en hebben de betrokken parochiebestuurders kennis gemaakt met deze combinatie, hun planvisie en de eerste businessplannen.  Op grond van die bespreking is er voldoende vertrouwen bij partijen voor de serieuze vervolgbespreking. Daar zijn wij blij mee.  In december zal moeten blijken of er tussen het parochiebestuur en de combinatie voldoende overeenstemming bereikt kan worden zodat er aansluitend aan de lokale gemeenschap en in het openbaar over de uitkomsten daarvan en de realisatie van ons plan uitsluitsel kan worden gegeven.

 

Stand van zaken september 2023

Aan het einde van de zomer ontvingen wij alle reacties op onze uitvraag. Op basis van overleg en onze beoordeling gaan wij eind september/begin oktober in gesprek met twee mooie initiatiefnemers om te bepalen welke kandidaat onze voorkeur heeft.

Mét de positieve reactie van de gemeente (zie principebesluit in de PDF hieronder) zijn de kandidaten extra gemotiveerd om hun varianten op ons plan te laten lukken. Wij hebben daarom de verwachting dat wij een mooie combinatie voor de herontwikkeling kunnen vormen.

In oktober zullen wij de conclusies met de parochie bespreken en daarna aan de lokale gemeenschap presenteren.

Hier de aandacht die De Stentor weer aan de stand van zaken schonk.

En hier het artikel op Gorssel.nl.

 

Hier het Principebesluit van de gemeente Lochem in de PDF. Let ook op de argumentatie, die bevestiging van de waarden van ons plan doet ons goed:

20230913 Uitgaande Brief BW Principebesluit Joppekerk
PDF – 182,4 KB 81 downloads

Inpassing monumentenstatus

Op basis van de reactie van de adviesorganen op de monumentenstatus van de kerk in relatie tot ons plan heeft onze architect, Harry van 't Hof, een studie gemaakt van de mogelijkheden om het monumentale karakter en de sfeer van de kerk meer te conserveren. In combinatie met de geadviseerde uitbouw achter de pastorie is bijvoorbeeld het volgende mogelijk.

Stand van zaken medio juli 2023

Na een serie intensieve gesprekken in de afgelopen maanden is de stand nu:

  • dat wij begin juni een constructief gesprek hebben gehad met de vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Gelderland, het Gelders Genootschap, de Gemeente Lochem, de Parochie 12 Apostelen (eigenaar) en de Stichting Joppekerk over ons principeverzoek aan de gemeente Lochem. Die gesprekken leidden (na de eerdere instemmingen van de verschillende diensten van de gemeente) nu ook wat het monumentale karakter betreft tot een goede basis voor medewerking van de gemeente voor het plan. Kort samengevat was de wens om het karakter van de kerk meer ruimte te geven door minder inbouw (meer ruimte naar bovenzijde bij priesterkoor en wellicht minder, maar exclusievere, kamers/suites in de kerk) en de haalbaarheid te vergroten door een uitbreiding met de daarvoor benodigde extra hotelkamers achter de pastorie. Zie impressies van Harry van 't Hof van die mogelijke uitbouw en effecten voor het interieur van de kerk hieronder
  • dat wij in de afgelopen maanden met een aantal serieus geïnteresseerden (ontwikkelaars, exploitanten en investeerders en combinaties) de oriënterende  gesprekken hebben afgerond om tot een haalbaarheidsakkoord/intentie te komen. Wij  hebben deze potentiële partners als afronding van de oriëntaties medio juli een uitvraag gestuurd met onze uitgangspunten en een aantal vragen ten behoeve van de fundatie van onze principe-keus (voor één partij of een combinatie/consortium) die wij einde zomer moeten gaan maken.

Fijne zomer voor alle belangstellenden en succes bij de concretiseringen voor onze potentiële partners!

 

Oprichtingsakte getekend

Op 10 mei hebben Joop Reintjes (voorzitter), Peter Wolbert (penningmeester) en Hein Abeln (secretaris) namens de Initiatiefgroep, en met steun van de Stichting Vrienden, de akte van oprichting van de Stichting Joppekerk bij notaris Lilian Thijssen van Smalbraak notarissen in Deventer getekend. We hebben gekozen voor een ruime opzet, waarop in de komende stadia, afhankelijk van de planontwikkelingen en organisatie, via reglementen nadere invullingen mogelijk zijn. Deze stichting kan nu als rechtspersoon de benodigde formele handelingen verrichten.

Stand van zaken begin mei

Inmiddels zijn we in gesprek met een mooi aantal geïnteresseerden: goed gekwalificeerde potentiële horeca-pachters, ontwikkelaars en beleggers/investeringsfondsen en combinaties daarvan. Door deze gesprekken worden onze plannen steeds beter uitgewerkt en komt ook onze business-case/haalbaarheid steeds beter in beeld. Het lijkt erop dat we voor de zomer een voorkeurs-consortium kunnen vormen.

Ook hebben we de genoemde stichting Joppekerk opgericht om als rechtspersoon handelingen te kunnen verrichten. En hebben we, ter bevestiging van de positieve reactie van de gemeente Lochem op ons plan, inmiddels een principeverzoek voor de bestemmingsplan-wijziging bij de gemeente ingediend.

Intussen heeft onze architect, Harry van 't Hof, verschillende nadere schetsen gemaakt, waaronder die voor 2 mooie kamers in de toren en de indeling van de pastorie naar hotelkamers. Zie ook onze Facebook-pagina

 

'Je houdt het maar gewoon open'

Al ruim 40 jaar is de Joppekerk 'het 4e kind' van Hein Klunder speecht Germaine van der Lande (voorzitter Pastoraatsgroep) na de mis in de Joppekerk. Daar heeft Hein vandaag, 23 april, een hoge pauselijke onderscheiding voor gekregen. En we hebben hem met de hele lokale gemeenschap bij het einde van de mis in onze Joppekerk en daarna in Het Bosrestaurant enthousiast een 'Lang zal hij leven' toegezongen. Klik hier voor de mooie aandacht in De Stentor.

Het citaat hierboven vat Hein's overtuigde wens, die we zo van harte delen, goed samen. We hopen als Initiatiefgroep voor Hein en voor onze zo betrokken gemeenschap een mooie duurzame toekomst voor ons allen en onze Joppekerk te vinden.

 

En nóg zo'n geweldige vrijwilliger onderscheiden!

Vandaag, 26 april, werd Bertus Haarman koninklijk onderscheiden. Het werd een prachtige dag vol verrassing voor Bertus die het na alle jaren verdienstelijke bijdragen (in het oude parochiebestuur, na de fusie in de pastoraatsgroep, voor van alles op en rond het kerkhof en nog veel meer voor onze kerk) zeer heeft verdiend! Alweer een extra motivatie voor onze plannen!