Oprichtingsakte getekend

Op 10 mei hebben Joop Reintjes (voorzitter), Peter Wolbert (penningmeester) en Hein Abeln (secretaris) namens de Initiatiefgroep, en met steun van de Stichting Vrienden, de akte van oprichting van de Stichting Joppekerk bij notaris Lilian Thijssen van Smalbraak notarissen in Deventer getekend. We hebben gekozen voor een ruime opzet, waarop in de komende stadia, afhankelijk van de planontwikkelingen en organisatie, via reglementen nadere invullingen mogelijk zijn. Deze stichting kan nu als rechtspersoon de benodigde formele handelingen verrichten.

Stand van zaken begin mei

Inmiddels zijn we in gesprek met een mooi aantal geïnteresseerden: goed gekwalificeerde potentiële horeca-pachters, ontwikkelaars en beleggers/investeringsfondsen en combinaties daarvan. Door deze gesprekken worden onze plannen steeds beter uitgewerkt en komt ook onze business-case/haalbaarheid steeds beter in beeld. Het lijkt erop dat we voor de zomer een voorkeurs-consortium kunnen vormen.

Ook hebben we de genoemde stichting Joppekerk opgericht om als rechtspersoon handelingen te kunnen verrichten. En hebben we, ter bevestiging van de positieve reactie van de gemeente Lochem op ons plan, inmiddels een principeverzoek voor de bestemmingsplan-wijziging bij de gemeente ingediend.

Intussen heeft onze architect, Harry van 't Hof, verschillende nadere schetsen gemaakt, waaronder die voor 2 mooie kamers in de toren en de indeling van de pastorie naar hotelkamers. Zie ook onze Facebook-pagina

 

'Je houdt het maar gewoon open'

Al ruim 40 jaar is de Joppekerk 'het 4e kind' van Hein Klunder speecht Germaine van der Lande (voorzitter Pastoraatsgroep) na de mis in de Joppekerk. Daar heeft Hein vandaag, 23 april, een hoge pauselijke onderscheiding voor gekregen. En we hebben hem met de hele lokale gemeenschap bij het einde van de mis in onze Joppekerk en daarna in Het Bosrestaurant enthousiast een 'Lang zal hij leven' toegezongen. Klik hier voor de mooie aandacht in De Stentor.

Het citaat hierboven vat Hein's overtuigde wens, die we zo van harte delen, goed samen. We hopen als Initiatiefgroep voor Hein en voor onze zo betrokken gemeenschap een mooie duurzame toekomst voor ons allen en onze Joppekerk te vinden.

 

En nóg zo'n geweldige vrijwilliger onderscheiden!

Vandaag, 26 april, werd Bertus Haarman koninklijk onderscheiden. Het werd een prachtige dag vol verrassing voor Bertus die het na alle jaren verdienstelijke bijdragen (in het oude parochiebestuur, na de fusie in de pastoraatsgroep, voor van alles op en rond het kerkhof en nog veel meer voor onze kerk) zeer heeft verdiend! Alweer een extra motivatie voor onze plannen!